POHGGZ-SPOED
in de huisartsenpost

INPRACTICA helpt bij het
implementeren van POHGGZ-spoed
in de huisartsenpost.

INPRACTICA biedt praktijkondersteuning in de huisartsenpost, door het inzetten van een POHGGZ, met BIG registratie.

INPRACTICA zijn gedreven zorgprofessionals die werken aan zorgvernieuwing. Juist om zorg goed in te zetten. Ze gebruiken daarbij kennis en ervaring uit de praktijk, voor een betere samenhang, waardoor zorg veel slimmer ingezet kan worden.

Ze bieden daarnaast scholing en consultatie voor wijk- en zorgteams en worden gevraagd voor advies en commentaar door onderzoeksbureau’s voor ‘een blik van binnen uit’.

Waarom
GGZ-spoed?

check

een oplossing
voor de complexiteit
in de eerste lijn

check

snelle hulp
geboden

check

vroege signalering

check

ondersteuning
in de
huisartsenpost

check

een nieuwe,
aantrekkelijke rol
voor de POHGGZ

Meer weten over de voordelen?

POHGGZ-spoed in de huisartsenpost:
een innovatief idee

Een nieuw initiatief, ondersteunend, snel inzetbaar en geintegreerd in de huisartsenpost. POHGGZ-spoed.

Als een persoon niet in aanmerking komt voor de GGZ-crisisdienst maar wel urgent zorg nodig heeft, is er onvoldoende GGZ-spoedzorg beschikbaar. In de weekenduren zorgt INPRACTICA voor de inzet van een POHGGZ-spoed met een big registratie. Dit doen ze door het draaien van een beschikbaarheidsdienst (van 10.00-20.00) in het weekend, onder de verantwoordelijkheid van de regiearts van de huisartsenpost.

Het team van INPRACTICA zorgt voor goede toeleiding naar de juiste hulp en nemen de GGZ-vragen die niet acuut maar wel spoed zijn, van de huisartsenpost over.

INPRACTICA is een organisatie die POHGGZ-spoedzorg implementeert in de HAP.

Momenteel is deze implementatie met behulp van een onderzoekssubsidie van ZonMw afgerond, in samenwerking met de Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Mocht u de onderzoeksresultaten willen ontvangen stuur een email naar ingekramer2@gmail.com

Van start

VACATURE

Inpractica zoekt voor de huisartsenposten West Brabant

(Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda)

SPV – POHGGZ  (+big registratie) voor beschikbaarheidsdiensten.

Voor de ervaren SPV die zelfstandig kan werken, is er een nieuwe rol in de eerstelijnszorg: werken als POH GGZ-Spoed. Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige verleen je hulp aan mensen die zich met psychosociale vragen melden bij de huisartsenposten West-Brabant in het weekend.

HET WERK

Het gaat om de hulp die niet kan wachten tot de eigen huisarts of behandelaar beschikbaar is. Wel spoed, maar geen acute psychiatrie. Het gaat om beschikbaarheidsdiensten (vanuit huis) in het weekend en de feestdagen van 10.00- 20.00. Na de eerste triage word jij ingeroepen bij dringende psychosociale problematiek.

Je doet telefonische consulten, nodigt eventueel de patiënt uit op de post voor een gesprek of je gaat mee met de visite-arts. Je werkt volgens het protocol van GGZ-Spoed en de bestaande richtlijnen. Bij het intakemodel is het uitvragen van stress-kwetsbaarheid een belangrijk element. Je interventies zijn vaak praktisch en oplossend, gericht op de-escaleren, doorleiden naar goede hulp, verbinding houden met de al bestaande behandelaars en samenwerken met andere instellingen zoals de crisisdienst, PAAZ en verslavingszorg. De POH hoeft dus niet alles zelf te doen; de verbinding met het lokale netwerk is er altijd. Je werkt onder de verantwoordelijkheid van en in overleg met de (regie)arts. Naast de directe consulten ben je ook een gewaardeerde bron van kennis voor de HAP en belangrijk in de continuïteit van zorg.

EEN VERBREDING VAN JE SPV -WERK

Als SPV ben je breed opgeleid met grote kennis van psychische ziektebeelden. POHGGZ-spoed doet een beroep op alle aspecten van het beroep. In de diensten draait het om directe cliëntenzorg. Maar daar komt meer bij. Als toegevoegd lid aan het HAP-team breng je consultatie en preventie mee. Je bent deel van de zorginnovatie POHGGZ-Spoed die ingang vindt in steeds meer huisartsenposten in Nederland. Het kan gemakkelijk uitgroeien naar extra taken als deskundigheidsbevordering en geven van trainingen. Werken als POHGGZ-spoed is goed te combineren met een baan op een andere werkplek. Voor veel collega’s is het een manier om vernieuwing aan bestaande baan toe te voegen. Je doet dit werk als ZZP en heb je een Kamer van Koophandelnummer, ben je aangesloten bij een instelling voor de wet kwaliteit klacht en geschillencommissie, (WKKGZ) ben je zelfstandig, digitaal vaardig , big geregistreerd en lid van het kwaliteitsregister SPV.

Aanvragen van een VOG hoort bij de procedure.

TARIEF

Betaling geschied altijd maandelijks. Er is een vast bedrag voor de beschikbaarheidsdienst. Daarbovenop worden de uren die gewerkt zijn, uitbetaald volgens een vast tarief.

WAT ONZE COLLEGA’S MET ELKAAR DELEN

Teamleden van Inpractica zijn enthousiaste zorgprofessionals om in een nieuwe omgeving goede GGZ zorg te willen leveren. Wij zijn goed in overleg en samenwerking, kennis uitwisselen en nieuwe samenwerking zoeken. Daar maken we echt een punt van. Bij het innoveren ligt die samenwerking juist bij de grenzen van bestaande instellingen, daar waar je elkaar kunt aanvullen en versterken. De erkenning van ZonMw om samen met het Radboud onderzoek te doen naar de meerwaarde van deze zorg, met een positief resultaat, geeft aan dat deze zorg ertoe doet.

VOOR MEER INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Ben je geïnteresseerd? Lijkt het je leuk om te werken aan goede samenwerking, zinvolle zorg in een betrokken team in de Huisartsenpost als ZZP? Stuur je sollicitatie met CV onder vermelding van ‘HAP West Brabant’ naar: ingekramer2@gmail.com De gesprekken staan gepland op 29 Januari  ’s avonds

Het hebben van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en opgave van referentie maakt onderdeel uit van de procedure.

Samenwerkingsverbanden
INPRACTICA werkt nauw samen in de HAP. Om continuïteit van zorg te waarborgen, is het noodzakelijk om ook met de gemeente en andere ketenzorgpartners verdere afspraken te maken. Vroegsignalering is daarin belangrijk. Een bredere uitrol van deze zorgvernieuwing, is wenselijk, het implementatieproject is met succes afgerond. In de Hap Haarlem (regio Zuid Kennemerland), Hap de Limes (Regio Leidschendam en Voorhout) en Rotterdam (Rijnmond) zijn er nu 3 teams gestart.

 

 

Technologie
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren en de afspraken te communiceren over samenwerking in de ketenzorg, gaan we in de toekomst gebruik maken van blockchain-technologie. Afspraken over de onderlinge samenwerking zijn voor iedereen zichtbaar en direct te raadplegen.

Uitdaging
Om het plan te laten slagen hebben we zeker de hulp nodig van ervaren SPV-en met POHGGZ ervaring. Wij hebben er vertrouwen in dat dit voor de SPV ook een aantrekkelijke plek is in de Huisartsenpost. Daarnaast is het de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste persoon. Wij spreken uit ervaring.

Achtergrond

Inge Kramer en Jantinus Veenstra van INPRACTICA raakten in contact met Monique Koks en Geraline Leusink van de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc. Door hun deelname aan ‘Medisch Ondernemen Live’ en hun nominatie voor de Nationale Award voor multidisciplinair samenwerken in de eerste lijnszorg. Hun gedeelde doel om kwetsbare mensen met acute zorgnood tijdig en adequaat te helpen, resulteerde in het opstellen van een onderzoeksvoorstel. Dit voorstel is gericht op bredere implementatie van GGZ-spoedzorg en heeft subsidie gekregen van ZonMw. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels afgerond met een  positief resultaat. Mocht u belangstelling hebben voor het onderzoeksrapport en deze willen ontvangen? Stuur een mail naar ingekramer2@gmail.com

Meer achtergrondinformatie

9

Jaar ervaring met de POHGGZ spoed in de HAP
De huisartsenposten die deze zorg ook willen inzetten, kunnen goed gebruik maken van onze ervaring.

8

Feestdagen per jaar
Het team heeft besloten dat iedereen ook een feestdag voor zijn of haar rekening neemt.

52

Weekenden per jaar
Ondersteunend voor de HAP in het weekend

Samenwerking

Onderschrijft u dit initiatief ook als gemeente?  Ziet u het belang van vroegsignalering, van verwarde personen waarin de huisartsenpost -die altijd 24 uur beschikbaar is-, ook de problematiek in het sociale domein signaleert?  Dit geeft u als gemeente de mogelijkheid om toekomstbestendige beleidsplannen te schrijven en in samenwerking met andere ketenzorgpartners mede zorg te dragen voor continuïteit.

De teamleden van Inpractica (allen ervaren SPV) zijn tevens bereid consultatie te bieden aan de wijkteams in uw gemeente.

Bent u geïnteresseerd als gemeente? Wij vertellen u graag over ons plan.

info@inpractica.nl

Hoofdpartners
Mede-partners