POHGGZ-SPOED
in de huisartsenpost

INPRACTICA helpt bij het
implementeren van POHGGZ-spoed
in de huisartsenpost.

INPRACTICA biedt praktijkondersteuning in de huisartsenpost, door het inzetten van een POHGGZ, met BIG registratie.

INPRACTICA zijn gedreven zorgprofessionals die tevens werken aan zorgvernieuwing. Juist om zorg goed in te zetten. Ze gebruiken daarbij kennis en ervaring uit de praktijk, voor een betere samenhang, waardoor zorg veel slimmer ingezet kan worden. Ze bieden daarnaast scholing en consultatie voor wijk- en zorgteams en worden gevraagd voor advies en commentaar door onderzoeksbureau’s voor ‘een blik van binnen uit’.

Waarom
GGZ-spoed?

check

een oplossing
voor de complexiteit
in de eerste lijn

check

snelle hulp
geboden

check

vroege signalering

check

ondersteuning
in de
huisartsenpost

check

een nieuwe,
aantrekkelijke rol
voor de POHGGZ

Meer weten over de voordelen?

POHGGZ-spoed in de huisartsenpost:
een innovatief idee

Een nieuw initiatief, ondersteunend, snel inzetbaar en geintegreerd in de huisartsenpost. POHGGZ-spoed.

Als een persoon niet in aanmerking komt voor de GGZ-crisisdienst maar wel urgent zorg nodig heeft, is er onvoldoende GGZ-spoedzorg beschikbaar.

In de weekenduren zorgt INPRACTICA voor de inzet van een POHGGZ met big registratie. Dit doen ze door het draaien van een beschikbaarheidsdienst (van 10.00-20.00) in het weekend, onder de verantwoordelijkheid van de regiearts van de huisartsenpost.

Het team van INPRACTICA zorgt voor goede toeleiding naar de juiste hulp en nemen de GGZ-vragen die niet acuut maar wel spoed zijn, van de huisartsenpost over.

INPRACTICA is een organisatie die POHGGZ-spoedzorg implementeert in de HAP. Momenteel verloopt deze implementatie met behulp van een onderzoekssubsidie van ZonMw, in samenwerking met de Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc.

Van start

INPRACTICA organiseert:

POHGGZ in de huisartsenpost.

Om iedereen goed te kunnen informeren over ons plan, wat we doen en waar we als INPRACTICA voor staan, organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten. Deze uitnodiging is met name ook voor de geïnteresseerde SPV. Hier vertellen we alles over meedoen aan het onderzoek, het draaien van de dienst, de werkwijze binnen de huisartenpost en de verdiensten. Ook wet- en regelgeving en verzekeringen komen aan de orde.

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsverbanden
INPRACTICA werkt nauw samen in de HAP. Om continuïteit van zorg te waarborgen, is het noodzakelijk om ook met de gemeente en andere ketenzorgpartners verdere afspraken te maken. Vroegsignalering is daarin belangrijk. Om een start te maken met een bredere uitrol van deze zorgvernieuwing, starten we samen met de Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ een implementatieproject.

Internationaal wereldcongres 6-9 augustus Glasgow
Op het wereldcongres in Glasgow “The international Association for the scientific study of intellectual and developmental disabilities”, zal het plan door Monique Koks-Leensen, postdoctoral researcher Radboudumc, projectleider van het onderzoek gepresenteerd gaan worden.

Technologie
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren en de afspraken te communiceren over samenwerking in de ketenzorg, gaan we in de toekomst gebruik maken van blockchain technologie. Afspraken over de onderlinge samenwerking zijn voor iedereen zichtbaar en direct te raadplegen.

Uitdaging
Om het plan te laten slagen hebben we zeker de hulp nodig van ervaren SPV-en met POHGGZ ervaring. Wij hebben er vertrouwen in dat dit voor de SPV ook een aantrekkelijke plek is in de Huisartsenpost. Daarnaast is het de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste persoon. Wij spreken uit ervaring.

Achtergrond

Door met hun plan voor zorginnovatie deel te nemen aan ‘Medisch Ondernemen Live’ en hun nominatie voor de Nationale Award voor multidisciplinair samenwerken in de zorg, kwamen Inge Kramer en Jantinus Veenstra van INPRACTICA in contact met Monique Koks en Geraline Leusink van de Academische werkplaats  ‘Sterker op eigen benen’ Eerste lijns-geneeskunde  van het Radboudumc.

Hun gezamenlijke doel om tijdige adequate zorg te bieden aan kwetsbare mensen met acute zorgnood, heeft geleid tot het opstellen van een onderzoeksvoorstel om GGZ-spoedzorg op bredere schaal te implementeren. Met subsidie van ZonMw gaat dit project in februari 2019 van start.

Meer achtergrondinformatie

3

Jaar ervaring met de POHGGZ in de HAP
De huisartsenposten die deze zorg willen inzetten, kunnen goed gebruik maken van onze ervaring.

8

Feestdagen per jaar
Het team heeft besloten dat iedereen één feestdag voor zijn of haar rekening neemt.

52

Weekenden per jaar
Ondersteunend voor de HAP in het weekend

Samenwerking

Onderschrijft u dit initiatief ook als gemeente?  Ziet u het belang van vroegsignalering, van verwarde personen waarin de huisartsenpost -die altijd 24 uur beschikbaar is-, ook de problematiek in het sociale domein signaleert?  Dit geeft u als gemeente de mogelijkheid om toekomstbestendige beleidsplannen te schrijven en in samenwerking met andere ketenzorgpartners mede zorg te dragen voor continuïteit.

De gemeente Haarlem en de gemeente Velsen zijn u al voor gegaan met een intentieverklaring en een voorstel tot financiering.

Bent u geïnteresseerd als gemeente? Wij vertellen u graag over ons plan.

info@inpractica.nl

Hoofdpartners
Mede-partners