Samenwerking gemeente

WILT U MEEDOEN ALS GEMEENTE? 

Onderschrijft u dit initiatief ook als gemeente?  Ziet u het belang van vroegsignalering, van verwarde personen waarin de huisartsenpost -die altijd 24 uur beschikbaar is-, ook de problematiek in het sociale domein signaleert?  Dit geeft u als gemeente de mogelijkheid om toekomstbestendige beleidsplannen te schrijven en in samenwerking met andere ketenzorgpartners mede zorg te dragen voor continuïteit.  

De gemeente Haarlem en de gemeente Velsen zijn u al voor gegaan met een  intentieverklaring en een voorstel tot co-financiering. 

Bent u geïnteresseerd als gemeente? Wij vertellen u graag over ons plan. Jantinus Veenstra 06-53952028 of Inge Kramer 06-81150559

info@inpractica.nl